LabCrafts produkter er basert på anerkjente utviklingsprinsipper. Vår filosofi er forankret i en utviklingspraksis som har vist seg vellykket på flere andre applikasjonsområder.

Dokumentasjon

Ingen større utviklingsoppgaver skjer uten at disse 3 dokumentene er laget:

-Analysedokument
-Designdokument
-Testdokument

Databaser
-MS-SQL Server
-ORACLE

Utviklingsverktøy
-Team Developer 6.3
-Java, Visual Studio, C#, PHP

Runtime plattformer
-Windows 32 dekstop
-.NET WPF

Samspill mellom systemene «arbeidsflate» og .NET WPF

LabCraft var tidlig ute med å utvikle gode mekanismer for samspill mellom delsystemene BLOD, LAB, PAS, MIKRO ved bruk av elektroniske meldinger (KITH-XML) med applikasjonskvittering. Vår meldingsutveksler IO-PORT har vært i drift siden 2000, og videreutvikles stadig. Etter en omfattende omprogrammering til moderne flerlagsarkitektur vil nå modulene i LabCraft blodbanksystem, og moduler fra andre systemer kunne samspille på enda flere måter, etter ”arbeidsflate” prinsippet. Alle programmer, skjermbilder og funksjoner kan fortsatt kompileres til å kjøre Windows32 men i tillegg også på .NET WPF plattform. Vi disponerer nå følgende brikker i samspillet med de andre systemene i helsevesenet:

Blodbankprogrammene som .NET WPF Desktop (exe) applikasjoner
Blodbankprogrammene som .NET WPF Browser applikasjoner
Blodbanksystemet kan enkelt og automatisk konsumere og bruke andres Web Tjenester. (For eksempel folkeregister, nødnummer, rekvirentkodeverk etc.)
Vi kan distribuere elementer av blodbankens ”business logic” som .NET Web Tjenester slik at de kan konsumeres og benyttes av andre applikasjoner i ASP.NET, Java, Android, iOS. (For eksempel registrering av transfusjonsreaksjon)
Vi benytter HTML5 og XAML (editor for style, brush og dictionary)
Internasjonalisering av språk med mulighet for å bytte språk i fart