Dette er vårt hovedprodukt og dekker i dag følgende funksjonalitet:

 • Donorer og pasienter i samme system.
 • Innkalling av donorer, og avtalestyring via SMS og e-post.
 • Doneringsrutiner, med ISBT 128 merking av blodprodukter og prøver.
 • Prosesskontroll dokumentasjon (ISBT 128).
 • Online inventar-lokalisering og status på enheter.
 • Sperring og frigiving av blodprodukter.
 • Import og eksport av blodprodukter.
 • Data innleggelse av forespørsel, arbeidslister, registrering av resultat.
 • Kobling mot ulike nasjonale registre, og andre sykehus-systemer.
 • Blodtyping og antistoff-screening (donorer og pasienter).
 • Identifisering av antistoffer.
 • Forlik – manuelt og dataforlik.
 • Inkonsistens i blodtyping: advarsel og forebygging.
 • Håndholdt, (bedside) automatisk donor-mottaker identifiseringssystem.
 • Transfusjon – sporing av produkter.
 • Toveis kommunikasjon med automatiserte instrumenter.
 • Lett tilgang til pasient og donor historie.
 • Transfusjon reaksjoner og koblinger til donor.
 • Fleksible, brukerdefinerte rapporter.
 • Elektroniske journaler til Nasjonal Forsikrings Administrasjon.
 • Elektroniske journaler til leger.
 • Støtte for sykehus regninger.
 • Fleksibel, selv-definert avgjørelses-støtte (kontrollerer utgivelse av blodprodukter).
 • WEB-baserte reporter på intranett (f.eks. Type&Screen).
 • Allergologi og immunologi.
 • Multi-kriterisk statistikk.