Dette kan vi

Siden 1995, har vi tilegnet oss omfattende spesialkunnskap. Vi er i dag et teknisk team med spesialisering på følgende områder:

Systemanalyse og programmering
Datasystem for hemoterapi, immunologi og transfusjon
Prosjektstyring
Kvalitetssikring
Brukervennlighet
Brukerstøtte
Vedlikehold av programvare
Opplæring i programvare

Vi har som mål å alltid ligge i forkant av gjeldende krav. Våre kunder kan føle seg trygge på at vi kan faget.