Utviklere med et bankende hjerte for å skape en enkel og trygg blodreise.

En app for sikker blodtransfusjon

Denne løsningen gjør transfusjonen av blod enklere, sikrer at rett blod kommer til rett pasient og effektiviserer avviksoppfølging i blodbanken.

BedsideControl er klinikernes verktøy for identifisering og  kontroll av ansatt, pasient og blodprodukt. Den gjør manuell rutine med dobbel kontroll ved transfusjon overflødig. Det er en frittstående applikasjon som kan brukes i alle norske sykehus, uavhengig av hvilke blodbanksystem som benyttes. Teknologien i applikasjonen er fleksibel og kan tilpasses lokale variasjoner.

Les mer: Artikkel i Teknisk Ukeblad

Teknologi

 • Frittstående applikasjon som kan breddes til alle norske sykehus, uavhengig av hvilket blodbanksystem som benyttes
 • Fleksibel tilpassing av applikasjonen for håndtering av lokale variasjoner i barkodesymbologi og datastrukturer for identifisering av ansatte, produkter og pasienter
 • Integrasjon mot lokalt IDM-system (identitets- og tilgangsstyringssystem for ansatte på sykehuset)
 • Løsningen benytter RESTful-webtjenester som grensesnitt mot sykehusets datakilde (database)
  • Web-tjenestene installeres lokalt på sykehuset, i «sikker sone»
  • Web-tjenestene er kompatible med de vanligste databaseserver-typene, blant annet fra databaseleverandørene Oracle og Microsoft
  • JSON Web Token (JWT) benyttes for å sikre at data ikke sendes til en uautorisert part
 • Løsningen er skreddersydd for gjeldende sikkerhetskrav i HSØ
 • Velegnet for sentral administrasjon via Enterprise Mobility Management (EMM)

Kontakt oss for flere detaljer!

(+47)22839515
support@labcraft.com