LabCraft Brukerforum 2023 vil bli avholdt som et lunch-lunch arrangement på Sundvolden hotell 31.10.2023 – 01.11.2023. Påmelding skjer her

Påmeldingsfristen er 30.09.2023