https://www.pexels.com/ Karolina Grabowska

LabCraft har fullført integrasjon mot Terumo BCTs mellomvare TOMEs.

LabCraft har levert integrasjon i Vestre Viken HF mot blodprosesseringsmaskinen Reveos, aferesemaskinen TRIMA og blodvippene TRAC-II. Innlesingen av disse dataene gjøres i LabCrafts modul for innlesing av produksjonsdata (LCP). Alle disse utstyrstypene er koblet opp og leverer data via Terumo BCTs mellomvare TOMEs, for videre track-and-trace og prosesskontroll i blodbanksystemet.