Snart er LabCrafts apper for både blodgivere og klinikere klar til bruk.

I april 2019 releaser vi iOS-appen LabCraft BedsideControl for sikker blodtransfusjon. Appen skal brukes av sykehuspersonell som utfører transfusjoner og vil bli et viktig arbeidsverktøy. I stedet for at to personer kontrollerer produkt og pasient mot følgesskjemaet, skal det nå gå an å kun være én person og en mobiltelefon. Mobiltelefonen brukes til å skanne ansattkort, blodprodukt og pasientarmbånd. Dersom produktet er reservert til pasienten går personalet videre med å registrere start av transfusjon og til slutt rapportering av transfusjonsforløp.
Vi har utviklet og testet appen sammen med Sykehuspartner. Det er utført brukertester på utvalgte sykehus i det ganske land og primært i Vestre Viken. Tilbakemeldingene er utelukkende positive. Sykepleierne sier at de gleder seg til å ta BedsideControl i bruk. Vi har i lang tid vært ute etter å gjøre arbeidsdagen bedre for sykepleiere som transfunderer blod. Med denne appen vil de oppleve at transfusjonskontrollen og -rapporteringen blir mer oversiktlig, trygg og enkel.

Samtidig som vi jobber med appen BedsideControl, har vi gitt en gruppe med dyktige USN-studenter i oppgave å lage en booking-app for oss. Vi har bestilt en app hvor nye og etablerte blodgivere skal kunne se, endre og booke time hos sin blodbank. Appen skal også gi relevant informasjon om det å gi blod samt teste om de er i posisjon til å kunne gi blod. Denne appen vil være nyttig for blodgiveren fordi den vil gjøre veien til blodgivning kortere, og også for blodbanken fordi den vil gi en oversikt over blodgivere på en ny måte samt muliggjør målrettede innkallinger til et større blodgiverkorps.
Tidlige versjoner av appen vil tilgjengeliggjøres, gratis i App Store, fra sommeren 2019. Dette vil gi blodgiver mulighet til å teste om han/hun kan gi blod, gi generell informasjon om blodgivning, synkronisere data mellom blodbanken og blodgiver samt gi varsler og påminnelser.

Vi vil snakke mye mer om appene på årets brukerforum 19.– 21. mars i Drammen.