I august 2018 startet vi arbeidet med migrering av data fra Kongsvinger sykehus. Data knyttet til blodgivere, pasienter og svangre som soknet til AHUS og Kongsvinger skulle overføres fra Sykehuset Innlandet HF til Akershus universitetssykehus HF. Det har vært et stort stykke arbeid hvor vi har utviklet komplekse ETL-script for overføring og synkronisering av både persondata og kliniske opplysninger mellom de to sykehusene. Jobben har bydd på utfordringer, både forventede og uventede.

For å komme de fleste overraskelser i forkjøpet har vi gjennom hele oktober, november og desember kjørt testmigreringer og hatt daglige arbeidsmøter med fagansvarlige i AHUS og Kongsvinger Sykehus. Det har vært avgjørende for et godt resultat.

Den første helgen i februar dro LabCraft til Kongsvinger for å fullføre migreringen. Der var vi ikke alene. Over 100 systemer skulle migreres denne helgen. LabCraft Blodbanksystem var kategorisert som et av de kritiske. Tiden gikk derfor sakte da Blodbanksystemet ble tatt ned og våre ivrige teknikere slapp til for å gjøre jobben. Det var armer og bein og lange dager, men først og fremst godt samarbeid og mange engasjerte mennesker samlet på ett sted. Ingen ønsket å være puslespillbrikken som hindret ferdigstilling, så alle ga alt.

Mandag ettermiddag kunne vi reise hjem med trøtte øyne og god samvittighet. Migreringen har vært vellykket og blodbankpersonalet på Kongsvinger er nå innlemmet i AHUS-familien.

God planlegging, hyppig testing og godt samarbeid gir resultater. Vi takker alle samarbeidspartnere!

 


Lab-teamets HQ

 


Sannhetens øyeblikk