Teknologi

 • Frittstående applikasjon som kan breddes til alle norske sykehus, uavhengig av hvilket blodbanksystem som benyttes
 • Fleksibel tilpassing av applikasjonen for håndtering av lokale variasjoner i barkodesymbologi og datastrukturer for identifisering av ansatte, produkter og pasienter
 • Integrasjon mot lokalt IDM-system (identitets- og tilgangsstyringssystem for ansatte på sykehuset)
 • Løsningen benytter RESTful-webtjenester som grensesnitt mot sykehusets datakilde (database)
  • Web-tjenestene installeres lokalt på sykehuset, i «sikker sone»
  • Web-tjenestene er kompatible med de vanligste databaseserver-typene, blant annet fra databaseleverandørene Oracle og Microsoft
  • JSON Web Token (JWT) benyttes for å sikre at data ikke sendes til en uautorisert part
 • Løsningen er skreddersydd for gjeldende sikkerhetskrav i HSØ
 • Velegnet for sentral administrasjon via Enterprise Mobility Management (EMM)

Kontakt oss for flere detaljer!

office: (+47)22839515
support@labcraft.com